Bestyrelse 2019

Formand
Eskild Horne
Tlf. 40 29 64 65
horne1@tdcadsl.dk

Kasserer
Bjarne Christensen
Tlf. 50 42 55 25
bjarnechristensen@mail.tele.dk

Sekretær
Jens Holme
Tlf. 40 88 33 12
jens.holme@hotmail.com

Turleder
Kaj Andersen

Tlf. 22 73 64 41
kabe5500@stofanet.dk

Matchleder
Thorkild Hansen

Tlf. 42 54 00 28
u-th@stofanet.dk