Nye handicapregler

COVID-19-relateret vejledning og anbefalinger til Golf- og Handicapreglerne

R&A har efter henvendelser udfærdiget en vejledning til undtagelser og tilpasninger til Golfreglerne i lyset af Corona-situationen. DGU har bearbejdet disse til danske forhold. Undtagelserne og tilpasningerne er gældende, indtil DGU annullerer dem.

Håndtering af scorekort
For at imødekomme usikkerhed om udveksling af scorekort tillades det indtil videre at fravige forholdene i Regel 3.3b vedr. fysiske scorekort. ● Det er ikke nødvendigt fysisk at aflevere et scorekort, hvor det er muligt selv at indtaste sin score via internet eller app, og markøren godkender den elektronisk. ● Hvor egen indtastning ikke forefindes, må spilleren føre sig egen score og markøren skal ikke fysisk godkende og signere kortet, men kan nøjes med en mundtlig godkendelse.

Flagstænger
● Klubben kan, som en midlertidig ordensregel, vælge at kræve, at spillerne beholder flagstænger i hullet til enhver tid.

Hullet og bold i Hul
Der ændres ikke på definitionen af Hul. Dog accepteres, at hullets dybde kan være mindre end 101,6 mm.

Definitionen af i Hul ændres til nedenstående, og en runde spillet under disse forhold kan være handicaptællende:
● Bolden anses for at være i Hul, hvis bolden ligger stille i hullet, og nogen del af bolden er under greenens overflade.

Bunkers
River anbefales fjernet.

Selvom bunkers under disse forhold ikke kan udglattes som normalt, ændres der ikke ved Golfreglerne. Spillerne sørger for at udglatte sandet med deres fødder eller køller.

Runder spillet under disse forhold kan være handicaptællende.

 

______________________________________________________________________

 

EGA-handicapsystemet er revideret pr 1.januar 2016 og gælder til 31. december 2019.

DE VÆSENTLIGE ÆNDRINGER ER:

Antal tilladte EDS runder hæves fra 2 til 3 gange pr kalenderuge..

Grænsen for tællende 9-huls runder SÆNKES fra 18,5 til 11,5

EGA handicapgrænsen HÆVES fra 36 til 54.

DGU anbefaler et starthandicap på 72- og genindfører Klubhandicap. Klubhandicap er altså handicap over 54, og mistede EGA handicap.

Ny beregningsmetode til Handicaprevision ( tidligere Årsrevision). Første ”nye” revision gennemføres i Januar 2017 .

Ved stablefordpoint under bufferzonen, tillægges alle i handicapgrupperne  1, 2 , 3, 4 og 5  0,1 i handicap.

Ny CBA beregningsmetode. CBA er et udtryk for, om det er spillet under normale forhold. CBA intervallet REDUCERES fra ( +1 til -4) til ( +1 til -2/RO )

HVORNÅR REGULERES HANDICAPPET:

Når der spilles en tællende runde/turnering. Der reguleres op eller ned afhængig af antal stablefordpoint (CBA-beregning).

Når der spilles EDS: Der kan nu spilles 3 EDS runder pr kalenderuge. Scorekortet påtegnes EDS inden runden starter. Efter en EDS runde, skal scorekortet altid registreres, enten ved selvregistrering ( husk at gemme scorekortet i 2 måneder) eller det afleveres i klubben. EDS kan kun spilles af handicapgrupperne 2, 3, 4 og 5. Der kan spilles EDS på andre baner i DK. – og på udenlandske baner. Ved sidstnævnte SKAL scorekortet afleveres til regulering i Hjemklub. Handicapgruppe 6 : 37-54(72) kan meddele markøren inden en runde, at runden er tællende. Her er ingen antal runder pr. kalenderuge, altså EDS uden begrænsninger.

9-huls score: spillere i handicapgrupperne 3-6 har også ret til at spille 9-huls runder, dog kun en` tællende 9-huls runde pr. dag.

Handicaprevisionen udarbejdes elektronisk i Golfbox ved årsskiftet for alle klubbens medlemmer i handicapgruppe 1-5. For at få revideret dit handicap skal du have afleveret mindst 8 tællende scores inden for en periode på et år (denne periode kan dog forlænges til 2 år således det er mindst 4 scores fra tællende runder pr. år). Dit handicap kan nu justeres opad eller nedad, eller efterlades uændret.

Hvis du ikke har afleveret et tilstrækkeligt antal tællende scores til at gennemføre en Handicaprevision ændres dit handicap til et Klubhandicap. Et Klubhandicap er i lige så høj grad et gyldigt handicap som et EGA Handicap, da det reguleres på samme måde, men som navnet antyder vil det primært være tilstrækkeligt for “klubspil”. Der kan nemlig til visse turneringer være krav om EGA Handicap for at kunne deltage.
Et mistet EGA Handicap kan generhverves ved at aflevere 3 EDS runder.

Vi opfordrer KRAFTIGT til selvregistrering på egen computer, eller på klubbens touch stander. HUSK at scorekortet skal gemmes i 2 måneder, for evt kontrol.

 

Læs mere her fra DGU