Nyheder

Åbning af greenfee rum

Så er det næste skridt taget – vi åbner op i greenfee rummet og du skal atter bekræfte din tid, betale greenfee og udskrive scorekort.  Der må max være 4 personer i greenfee rummet af gangen. Sekretariatet er også åbent, men med afstand. Besøg os kun når det er nødvendigt og bliv stående i døren.…

Læs mere...

Nyt fra Søren – Nyt om handicapregulering

Træning Så kan der igen bookes golflektioner. I bedes bestille lektioner pr. telefon 64419419 til en start. Onlinebooking er pt lukket. Træningen forgår selvfølgelig med de af myndighederne bestemt forholdsregler. Der findes sprit i trænerrummet og man bedes afspritte hænder før lektionen. Svinglektioner forgår fra trænerrummet medmindre man ønsker at stå ude på drivingrangen. Alt…

Læs mere...

Nye anbefalinger

Kære Medlem, Nedenstående træder i kraft fra onsdag 15/4. I takt med at samfundet viser tegn på at åbne sig lidt op, har DGU lavet er række anbefalinger som vi i GKL’s bestyrelse har haft lejlighed til kort at forholde os til. Der har fra GKL’s spillere være udvist stor vilje og evne til at…

Læs mere...

Opfølgning

Kære Medlem, Det har været en stor fornøjelse at se det ansvar som I medlemmer har taget efter den delvise åbning af banen. Det er rigtig flot. Det er også NU vi ikke må slægge på forholdsreglerne – der bliver vi nød til at vente en tid endnu. Der udvises stor respekt for afstandskrav, men…

Læs mere...

Åben baner for medlemmer fra 03. april

Kære Medlem Så kan vi igen komme ud at spille lidt golf fra på fredag Som I sikkert har set, har Dansk Golf Union sendt meddelelse om, at vi kan åbne banerne igen under begrænsede vilkår, og det gør vi fra på fredag den 03.04 Vi har besluttet, at spil på banerne for GKL’s egne…

Læs mere...

Nyt fra bestyrelsen

Vi er i en meget svær og speciel situation, hvor ikke alt syntes at kunne begribes og der er meget som kan være svært at se fornuften i. Det allervigtigste er at vi forstår vigtigheden i smittekæderne brydes, og det er derfor også vigtigt at vi følger anvisningerne fra myndigheder og organisationerne, hvilket vi i…

Læs mere...

Fortsat lukket

Dansk Golf Unions bestyrelse fastholder deres beslutning og anbefaling til den danske golfbranche om at holde golfbanerne lukkede frem til den 31 marts indtil videre, for at bidrage til at mindske Corona smittespredning. Golfklubben Lillebælt følger DGU’s anbefaling om at fastholde lukning af banen, klubhus og trænings faciliteter indtil lovforslaget er behandlet, og alt er…

Læs mere...

Vigtig information om banerne

Kære Medlem, Grundet Covid-19 er det en foranderlig tid vi er i lige nu. Der er en ny udvikling time for time. Det er formandens og bestyrelsens vigtigste opgave at navigere igennem denne informationsstrøm og træffe de bedste beslutninger for GKL. Det vil altid være en afvejning af hvad vi må og hvad vi bør.…

Læs mere...