Når den nye golfsæson starter, kan vi også byde velkommen til ny forpagter i cafeen, idet vi har indgået aftale med Bettina Henriksen. Bettina har tidligere drevet egen café i Præstø og har tillige lang erfaring med at arbejde i forskellige køkkener – sidst på Herlufsholm kostskole i Næstved.

I det daglige bliver Bettina assisteret af gemalen Ulrik, som også har stor erfaring med at arbejde i et køkken, ligesom de to døtre på 13 og 17 år også vil hjælpe til.

I forbindelse med skift af forpagter vil der i perioden ca. 10.02.18 – ultimo marts ikke være mulighed for at forsyne sig med drikkevarer fra automaterne i cafeen, hvorfor alle i den periode er velkommen til at medbringe egne drikkevarer.

Cafeen påregnes at være i drift til banens dag den lørdag den 24.03.

På bestyrelsens vegne,

Helga Dam/03.02.2018