Fortsat lukket

Dansk Golf Unions bestyrelse fastholder deres beslutning og anbefaling til den danske golfbranche om at holde golfbanerne lukkede frem til den 31 marts indtil videre, for at bidrage til at mindske Corona smittespredning. Golfklubben Lillebælt følger DGU’s anbefaling om at fastholde lukning af banen, klubhus og trænings faciliteter indtil lovforslaget er behandlet, og alt er…

Vigtig information om banerne

Kære Medlem, Grundet Covid-19 er det en foranderlig tid vi er i lige nu. Der er en ny udvikling time for time. Det er formandens og bestyrelsens vigtigste opgave at navigere igennem denne informationsstrøm og træffe de bedste beslutninger for GKL. Det vil altid være en afvejning af hvad vi må og hvad vi bør.…

Nyhed fra Sekretariatet

Kære medlemmer, Inga har valgt at gå på pension efter 21 år på posten i Golfklubben Lillebælt pr. 01.06.2020Det bliver ikke nemt at undvære hende efter så mange år, og der er meget at takke Inga for. Men en afløser skulle jo findes, så pr. 01.03 startede Anette Kühl Lund. Anette er bosat i Strib…

Vinterregler

Spilleregler vinter 2019 – 2020 Der skal benyttes bærebag fra 1. december 2019 indtil 1. april 2020 eller senere, hvis det skønnes nødvendigt. Medlemmer af Golfklubben Lillebælt, som ikke er i stand til at benytte bærebag, kan opnå dispensation efter ansøgning med begrundelse herfor. Dispensation fås i sekretariatet. Medlemmer, som har opnået dispensation kan herefter…

EGA Handicap-system 2020

Fra 1. januar 2020, er der lidt ændringer i handicap-systemet Spillere ned til gruppe 2 ( fra 4,5 i hcp) kan nu spille 9 hullers EDS-runder.Bemærk: en 18 hullers runde kan IKKE bruges til at regulere på 9 huller. Spillere i gruppe 1, kan spille EDS ( 18 huller), men kan ikke reguleres ned i…

Info fra Greenkeeperne

Efteråret er den tilbagevendende periode for banen, hvor græs og buske forbereder sig på vintertilstand, og væksten stopper for at begynde forberedelsen til forårets komme.Specielt i begyndelsen af perioden er banens græs yderst sårbar, når vekslingen mellem frost- og plusgrader bliver virkelighed. Derfor er det vigtigt,- dagligt at iagttage greenkeepernes information om banens aktuelle tilstand,…