Vinterregler 2018-2019

Der skal benyttes bærebag fra 1. december 2018 indtil 1. april 2019 eller senere, hvis det skønnes nødvendigt. Medlemmer af Golfklubben Lillebælt som ikke er i stand til at benytte bærebag, kan opnå dispensation efter ansøgning med begrundelse herfor. Dispensation fås i sekretariatet. Medlemmer som har opnået dispensation kan herefter spille hullerne 1-18. Vogne må…

FØLG DEN HVIDE STREG

Så er vi ved at være færdig med at efterså greens områder/fairway/teesteder og greens, og vil derfor lave et forsøg for at få golfspillere til at gå/køre uden om de belastede områder omkring greens. Der vil blive malet en hvid streg fra slut fairway og rund om greens, som ALLE skal følge. Dette tiltag er…

Eftersåning af golfbanen

Greens områder, fairway samt tee-steder vil blive eftersået i uge 37 og 38. For at skåne de nye græsfrø specielt omkring greens, vil der blive opsat afspærring samt blå markering (ground under repair). Græsklipning vil i samme periode blive nedprioriteret. Håber at alle vil respektere dette, så vi kan få det bedste resultat. Mvh. Greenkeeperne.