Banen er åben for medlemmer, E20 og gæster

  1. Privat spil kan foregå i op til fire-bolde. Tidsbestilling er et krav. 10 minutters interval SKAL overholdes 2. Medlemmer og greenfeegæster kan spille. Der anbefales separat transport til golfbanen for spillere fra forskellige husstande 3. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere 4. Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret…

Åben for medlemmer, E20 og gæster

Der spilles efter sommerregler, egen trolley er tilladt. Buggy og scooter kan ikke lejes.   1. Privat spil kan foregå i op til fire-bolde. Tidsbestilling er et krav. 10 minutters interval SKAL overholdes 2. Medlemmer og greenfeegæster kan spille. Der anbefales separat transport til golfbanen for spillere fra forskellige husstande 3. Hold minimum to meters…

Vinterregler 2018-2019

Der skal benyttes bærebag fra 1. december 2018 indtil 1. april 2019 eller senere, hvis det skønnes nødvendigt. Medlemmer af Golfklubben Lillebælt som ikke er i stand til at benytte bærebag, kan opnå dispensation efter ansøgning med begrundelse herfor. Dispensation fås i sekretariatet. Medlemmer som har opnået dispensation kan herefter spille hullerne 1-18. Vogne må…

FØLG DEN HVIDE STREG

Så er vi ved at være færdig med at efterså greens områder/fairway/teesteder og greens, og vil derfor lave et forsøg for at få golfspillere til at gå/køre uden om de belastede områder omkring greens. Der vil blive malet en hvid streg fra slut fairway og rund om greens, som ALLE skal følge. Dette tiltag er…

Eftersåning af golfbanen

Greens områder, fairway samt tee-steder vil blive eftersået i uge 37 og 38. For at skåne de nye græsfrø specielt omkring greens, vil der blive opsat afspærring samt blå markering (ground under repair). Græsklipning vil i samme periode blive nedprioriteret. Håber at alle vil respektere dette, så vi kan få det bedste resultat. Mvh. Greenkeeperne.