ABACUS KLUB CUP

Synoptik Cup bliver til Abacus KlubCup

Abacus KlubCup er Danmarks største bredde turnering

Efter mange år med navnet Synoptik Cup skifter turneringen nu navn til Abacus KlubCup. Men fortsætter ellers som du kender det.

Turneringen afvikles over min. 3 turneringer i egen klub, hvor man får tildelt ranglistepoint alt efter placering. Vinderen af hver handicapgruppe, på ranglisten, dvs. i alt 5 spillere fra hver klub, går videre til landsdelsfinale og de to bedste klubhold i hver landsdelsfinale går derefter videre til landsfinalen.

Du skal ikke selv tilmelde dig Abacus KlubCup. Når din klub er tilmeldt, så er du automatisk med – såfremt du deltager i en af de turneringer, som din klub har udvalgt som tællende til ranglisten.

Deltagende spillere
Abacus KlubCup turneringen er for alle klubbens fuldgyldige medlemmer, født 1998 eller før, som har hjemmeklub i klubben og max handicap 42.

En spiller er automatisk tilmeldt så snart spilleren har deltaget i en af de klubturneringer, som er tællende til Abacus KlubCup. Det er gratis for klubbens medlemmer at deltage i turneringen. En spiller kan kun optjene ranglistepoint i hjemmeklubben.

Når kvalifikationen er færdigspillet fremkommer klubbens Abacus KlubCup hold som vinderne af hver af de 5 handicap grupper (A-E).
Ranglisterne
Abacus KlubCup spilles i 5 handicap grupper:

A.      handicap under 12,1

B.      handicap 12,1 til og med 18,4

C.      handicap 18,5 til og med 24,0

D.      handicap 24,1 til og med 30,0

E.      handicap 30,1 til og med 42
En spiller opnår point i den handicap gruppe spilleren tilhører ved hver kvalifikationsturnerings start. Såfremt spilleren på baggrund af den spillede runde ændrer handicap og dermed rykker handicap gruppe, opnås Abacus KlubCup point i henhold til den oprindelige handicap gruppe. Ved næste spillede kvalifikationsturnering som spilleren deltager i med sit nye handicap, rykkes alle spillerens opnåede point til den nye handicap gruppe.

Efter sidste kvalifikationsturnering findes vinderen i hver handicapgruppe, dvs. klubbens rangliste afsluttes når klubbens sidste kval.turnering er spillet. Ændres spillerens handicap – opadgående eller nedadgående – under eller efter klubbens sidste kval.turnering, er spilleren kun berettiget til at deltage i Landsdelsfinale og Landsfinale i den handicapgruppe, som han/hun var placeret i ved start i sidste kval.turnering og anført på den endelige rangliste.
I såvel Landsdelsfinale og Landsfinale anvendes spillerens dagsaktuelle handicap.
Registrering af resultat
Når en turnering udvalgt til at indgå i Abacus KlubCup er afviklet og alle scores indtastet per hul, omregnes alle scores til stableford-point ud fra fuldt spillehandicap, og resultatet overføres til Abacus KlubCup i Golfbox.
Point-tildeling i klubturneringen
Når en turnerings resultat er registreret tildeler Golfbox den enkelte deltagende spiller point til Abacus KlubCup
Ranglisten efter følgende fremgangsmåde:

1. plads                                50 point
2. plads                                30 point
3. plads                                20 point
4. plads                                10 point
5. plads eller højere             5 point

Dette betyder at alle tildeles minimum 5 point uanset placering. Dette gælder dog ikke DQ, NS, NR, WD og lignende som ikke opnår point.

I tilfælde af at 2 eller flere spillere opnår den samme placering i en handicapgruppe deles placeringen blandt disse spillere.
Eksempel: Hvis tre spillere deler 2. pladsen opnår de hver især 20 point (30+20+10 delt med 3) til Abacus KlubCup Ranglisten.
Ranglisten opdateres i klubben.
Vinder af klubkvalifikationen
Spilleren med flest point i handicap gruppe A er vinder af denne gruppe og så fremdeles.

Såfremt der er pointlighed imellem 2 eller flere spillere fra samme handicap gruppe efter afviklingen af klubturneringerne, afgøres resultatet efter følgende rangorden:

1.       deltagelse i flest klubturneringer som tæller på Abacus KlubCup Ranglisten

2.       flest 1. pladser

3.       flest 2. pladser

4.       flest 3. pladser

5.       herefter lodtrækning

De 5 spillere som står øverst på klubbens Abacus KlubCup rangliste d. 27. august 2017 er kvalificeret til Landsdelsfinalen. Dog vil klubbens Abacus KlubCup ambassadør blive bedt om at bekræfte deres deltagelse, og indtaste de endelige deltagere på hjemmesiden.

Der er i 2017 tilmeldt 97 klubber.

Der spilles Landsdelsfinaler søndag den 17. september 2017. GKL’s hold skal spille Landsdelsfinale i Sct. Knud Golf Club i Nyborg.

Landsfinalen spilles i Randers søndag den 1. oktober 2017.

GKL’s Abacus KlubCup-ambassadør i 2017 er Britta Pedersen.