Lokalregler

Banemarkeringer:

  • Hvide: Out of bounds
  • Gule: Vandhazard
  • Røde: Prallel vandhazard
  • Blå pæle: Areal under reparation
  • Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud

 

Markeringerne kan enten være pæle, plader eller malede streger.

Gule, røde og blå markeringer, afstandsmarkeringer på banen, samt træer, forsynet med støttepæl, er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse i.h.t. Regel 24-2.

Sten i bunkers er flytbare forhindringer (Regel 24-1 gælder).

For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

Straf for overtrædelse af lokal regel

Hulspil: Tab af hul.

Slagspil: 2 straffeslag

Godkendt af DGU april 2009

Der skal tages hensyn til krydsende trafik på hul 3.

Det er forbudt at hente Out of Boundsbolde på marken ved hul 4 og privat grund ved hul 12.

Læg tørv op plads og ret nedslagsmærker på greens op.

I bunkers: Hele riven skal lægges ned i bunkeren, og den skal lægges på med tænderne på  langs af spilleretningen.

Afstandsmarkeringer på fairway er til forkant af green.

Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.
Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.