18-hullers banen

Golfklubben Lillebælt er beliggende 2 km syd for Middelfart centrum med lystbådehavnen som nabo.

Det er en spændende seaside bane – åben og kuperet. Overalt fra banen opleves en storslået udsigt over Fænøsund og Lillebælt, og banen udfordrer spillere på alle niveauer med vinden som med- eller modspiller.

Bemærk: Hund er IKKE tilladt!

For-9

image_21_0

Pro Tip fra Søren Max Nielsen:

På scorekortet et forholdsvis nemt par 3 hul, hvor eneste forhindring er bunkeren. Men med et par 3 hul som åbningshul, skal man fra første færd producere et golfslag. Så ud over bunkeren, som ikke er trukket helt op til den relativt store green, skal man have vinden i tankerne.

image_22_0

Pro Tip fra Søren Max Nielsen:

Fra klub-tee må dette par 5 hul, alt efter vinden, betegnes som en oplagt birdiemulighed, for med mindre vinden er fra østlig retning, kan greenen nås i to. Men har man lige nøjagtig vinden fra øst, kan man til tider opleve, at man skal ”op og stå” på både drivet og 2.-slaget.
Det optimale drive vil, uanset en østlig eller vestlig vind, være en draw slået mod venstre side af højre fairwaybunker, hvorefter der kan vælges at gå efter greenen, som er dækket godt af to bunkers foran og høj rough bagved.

hul3

Pro Tip fra Søren Max Nielsen:

Med mindre flaget er placeret helt op til venstre greenkant, vil drivet skulle placeres i højre side af fairway, for herved får man mulighed for at åbne greenen til 2.-slaget. Dog skal man i drivet være opmærksom på træerne i højre side og roughen i både højre og venstre side, hvorfor de fleste ville foretrække at slå efter midten af fairway.
Forhindringer omkring greenen består igen af to bunkers i front og en mindre skråning og rough bag greenen, derudover bør man have greenens evolering i tankerne, og placere sit 2.-slag under pinden.

hul4

Pro Tip fra Søren Max Nielsen:

Banens signaturhul, hvor der fra tee slås en draw med driver eller spoon i retning af højre side af dame-tee, for herved slås bolden væk fra rough og out of bounds i venstre side. Den længereslående spiller vælger, såfremt der er medvind, at slå en spoon, hvorved søen som dækker højre side af greenen tages ud af spil. Dog kommer søen i spil igen i 2.-slaget, som skal slås til en green, der hælder meget ned mod spilleren, hvorfor man med fordel skal forsøge at holde sig under hullet.
Udover søen er greenen på sin vis dækket af både skov for og bag green samt en greensidebunker mellem greenen og søen i højre side.

hul5

Pro Tip fra Søren Max Nielsen:

Igen et hul hvor vinden har stor betydning, for er den fra en vestlig retning, vil spilleren, pga. teestedets placering, ikke kunne mærke vinden.
Men udover vinden kan problemerne på dette hul bestå af sø både for og bag greenen samt out of bounds i venstre, hvorfor hullet kræver at der produceres et ”golf-slag”.

hul6

Pro Tip fra Søren Max Nielsen:

Et forholdsvist simpelt dog-leg venstre hul, hvor spilleren kan vælge både at slå en draw eller fade over den mindre klynge træer, som er placeret i dog-leget. Dog skal man i medvind være opmærksom på, at drivet kan risikere at løbe gennem fairway og ind i roughen og beplantningen, der dækker højre side af hullet. Flagets placering vil have stor betydning for approach-slaget, for pga. greenens længde kan et forkert jernvalg medføre et meget langt putt for birdie, og med risiko for et 3-putt. Udover greenens udformning består problemerne ligeledes af 2 greenbunkers, der er placeret foran og til højre for den lange green.

hul7

Pro Tip fra Søren Max Nielsen:

Banens længste par 3 hul, hvor en kraftig vestenvind vil få spilleren til at overveje en spoon, rescue-club eller et langt jern som sit våben til at nå den store green, som er placeret i terræn under tee-stedet, og dækket af greensidebunkers i højre og venstre side

hul8

Pro Tip fra Søren Max Nielsen:

Et kort par 4 hul som i tilfælde af medvind, kan betegnes som et ”risk and reward-hul”, hvor den længereslående spiller kan nå greenen i drivet. Dette kræver dog, at man fra tee-stedet kan flyve bolden ca. 225 meter hen over fairway-bunkeren og roughen samt holde sig fri af greenbunkeren, der dækker venstre side af greenen.
Såfremt man vælger den mere ”normale” spilleretning, skal man udover fairway-bunkeren i højre side forsøge at holde sig fri af roughen i venstre, og derfor vil det optimale drive være slået en smule til højre for flagstangen, som ses et par 100 meter ude. 2.-slaget skal så vidt muligt holdes under flaget, men endnu vigtigere have den rette længde, da man ellers risikerer at havne i greenbunkeren eller roughen bag greenen.

hul9

Pro Tip fra Søren Max Nielsen:

Banens længste par 4 hul, som i tilfælde af kraftig modvind kan blive svært at nå i to slag. Men uanset vinden kan man med fordel slå en draw mod venstre side af gården længere fremme, for herved undgås både fairway-bunkeren, der er placeret i det mindre knæk ca. 250 meter fremme, og beplantningen med tilhørende rough i venstre side af fairway.
2.-slaget som alt efter vinden kan variere fra et forholdsvist kort approach-slag til et noget længere slag, der kan slås efter højre side af green, hvorved et for kort slag ikke risikerer at løbe i greenbunkeren, der dækker den forreste venstre side.

Bag-9

hul10

Pro Tip fra Søren Max Nielsen:

Drivet kan her slås både som en draw eller en fade på højre eller venstre side af fairwybunkeren, hvorefter man vil have et relativt simpelt slag til greenen, der placeret under spilleren og dækket af to greensidebunkers i front og rough bag greenen. Men selvom 2.-slaget er ligetil, gør greenens placering, at slag slået over eller til højre for greenen vil springe yderligere væk.

hul11

Pro Tip fra Søren Max Nielsen:

Kortere par 3 hul hvor tee-shotet tit og ofte slås direkte ind i vestenvinden mod hullets plateau-green, hvor man ved en flagplacering på det bagerste plateau skal være opmærksom på søen bag greenen. Herudover betyder greenens placering, at slag misset i højre eller venstre kun kan reddes af et delikat indspil.

hul12

Pro Tip fra Søren Max Nielsen:

I medvind skal man gøre op med sig selv, om man vil forsøge at placere sit teeshot, via et lay-up, foran de mindre fairwaybunkers, som ligger ca. 220 meter ude i fairway, eller om man vil slå drivet op på højre side af disse bunkere. Uanset om man vælger det ene eller det andet fra tee-stedet, skal 2.-slaget skulle slås ind til banens absolut mindste green, der er ud over at være lille også er dækket af 4 mindre bunkers.

hul13

Pro Tip fra Søren Max Nielsen:

Et dog leg højre hul, hvor man bliver belønnet for at slå drivet på højre side af fairwaybunkeren ud over out of bounds og over den rough, der dækker højre side af fairway i drivets landingsområde. Formår man at placere drivet i dette landingsområde, vil belønningen være, at approach-slaget kan slås fra en afstand af 100 meter og ind. Men selvom bolden ikke skal slås særligt langt, skal spilleren være opmærksom på, at en bold tabt venstre om greenen kan risikere at bounce på skråningen og springe out of bounds, hvilket der også forefindes i højre og bag greenen.
Herudover skal man være opmærksom på, at greenen falder ned mod de to greenbunkers, der dækker indgangen, hvorfor en bold placeret over pinden kan resultere i et 3-putt.

hul14

Pro Tip fra Søren Max Nielsen:

Dette korte par 4 hul er banens ubestridte største birdiechance, hvor en par kan føles som en bogey – og især hvis man har vinden i ryggen.
De største problemer er roughen i venstre og bag greenen, samt de to bunkers, som ligger foran greenen, og fanger de drives, som er for korte. Derudover forefindes der i højre side og ind over fairway en mindre rende, hvorfra bolden om muligt kan spilles. Men da den ligger ude i en længde af ca. 190 meter, bør den kun være en psykisk forhindring.

hul15

Pro Tip fra Søren Max Nielsen:

Et dog-leg venstre hul, hvor det optimale driver slås ned langs venstre side med en lille draw, for herved undgår man både fairwaybunkeren i bunden af dog-leget, og rougen som ligger i venstre side fra dog-leget og ned mod greenen.
Dog kan de længstslående vælge at slå bolden en smule mere i venstre og derved skære endnu mere af hullet, men vælger man denne strategi tages ovennævnte rough i spil. 2.-slaget skal herefter slås ned til en forholdsvis stor green, som er dækket af en greenbunker i forreste højre side og out of bounds langs den højre side ned mod marinaen.

hul16

Pro Tip fra Søren Max Nielsen:

Et hul, hvor de længstslående bør lade driveren stå i bagen, for ellers risikeres det, at et ellers perfekt, langt og lige drive lægger sig til rette i eller umiddelbart bag det levende hegn, som løber hen over fairway. Sker dette kan man få problemer med at få slået 2.-slaget hen over træerne og op på greenen. Herudover bør spilleren også være opmærksom på den venstre fairwaybunker samt buskene og træerne i højre side.
Alt efter strategien vil 2.-slaget skulle slås fra en afstand mellem 90 og 130 meter til greenen, hvor de eneste problemer er den store greenbunker i venstre og den mindre skråning som hælder væk fra greenen i højre.

hul17

Pro Tip fra Søren Max Nielsen:

Forholdsvist simpelt par 5 hul, som de længstslående kan nå i to slag. Dog bør man i drivet tage sig i agt for buskene i højre og rougen i venstre, for havner man her, vil det betyde at 2.-slaget skal slås op kort af renden, som er placeret hen over fairway ca. 90 meter fra greenen.
Uanset om det er 2. eller 3.-slaget, der skal slås ind til greenen, skal men være opmærksom på, at greenen ligger lidt højere og derfor kræver et jern ekstra, for ellers risikerer man at havne i den højre greensidebunker.

hul18

Pro Tip fra Søren Max Nielsen:

Endnu et par 5 hul, men i modsætning til hul 17 vil de fleste hcp-spillere have mulighed for at nå dette hul i to slag, for med en længde på bare 437 meter må det karakteriseres som et af de kortere par 5 huller. Men selv om hullet er kort og indbyder til aggressivitet direkte fra tee-stedet, skal spilleren være opmærksom på, at landingsområdet for en velslået driver ikke er mere en 12-15 meter bredt.
Så rammer man ikke fairway risikerer man at ligge i en busk i højre eller op ad et træ i venstre, hvilket kan medføre, at en ellers stor birdiechance er bortfløjet. De næste forhindringer kan være det levende hegn 80 meter kort af green eller de to bunkers, som stort set dækker det forreste af greenen.