Info fra greenkeeperne

Denne sommer har der været spillet forholdsvis mange golfrunder på vores bane. Corona eller ej, så har det naturligt medført større slid på banen, og dermed krævet større opmærksomhed fra os greenkeepere. Det skal sammenholdes med en ekstraordinær vækstsæson, hvis vekslende regn og varme betød øget klipning af græsset. Og i skrivende stund gror græsset…

Midlertidig lokalregel med lejeforbedring

Vi har indført Midlertidig lokalregel  Spil med lejeforbedring – der SKAL lægges op på klippede arealer “Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere skal spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den…

Info fra greenkeeperne

Som vi nævnte i det seneste infoskriv, var varmen på vej til at hæve jordtemperaturen, og dermed også gavne græsvæksten. Det kom til at holde stik, blot senere end det plejer. Varmen blev suppleret med ekstraordinært megen regn i maj, og deraf følgende fritstående vand flere steder på banen. Det betød så, at vi flere…

Info fra greenkeeperne

Usædvanligt køligt og tørt vejr har hidtil præget foråret, og som har gjort, at græsset foreløbigt ikke har udviklet sig, som det plejer efter årstiden. Den forsinkede vækst efterlader græsset lidt ”tyndt”. Derfor har perioden, hvor der må lægges op på tætklippede arealer, været længere end den plejer på denne årstid Varmen nu er på…

Forårsinfo fra greenkeeperne

Kalenderen varsler, at foråret igen er på vej med alt, hvad der er af årligt tilbagevendende forårsopgaver for greenkeeperstaben. Efter afholdt afspadsering og ferie, er mandskabet tilbage og klar til at gøre banen indbydende til den nye golfsæson. Det ser ikke ud til, vinterens fugtige perioder eller februars sne og lave frostgrader har medført skader…