Bestyrelsen valgte i efteråret 2023, at man ønskede en mere professionelt drevet klub, med et tættere samarbejde med cafeen, protræneren og greenkeeperne. Derfor har vi ansat Michael Nielsen som Golfmanager pr. 1. april 2024

Golfmanageren referer til Formand Jytte Kristensen.

De aftalte ansvarsråder mellem bestyrelsen og golfmanageren:

Golfmanageren har det overordnet ansvar for klubbens daglige drift, herunder økonomi/regnskab, ledelse af klubbens medarbejdere samt i samarbejdet med Formanden at varetage kontraktforhandlingerne med Søren og Jannis.

Golfmanageren har direkte personaleansvar for klubbens greenkeeper team.

Golfmanageren er fuldtidsansat, kontoret vil være åben som altid mellem 10.00 & 14.00 hver dag i sæsonen og mellem 10.00 & 14.00 mandag til torsdag uden for sæsonen.

Det er vigtigt for Michael, at alle medlemmer og gæster oplever en betydelig forbedring af servicen, så I vil ofte opleve, at der er åbent meget mere fremadrettet.

Hvis I har forslag til eller udfordringer med hvad der foregår i klubben, er det Michael i skal henvende jer til.

Golfmanagerens primære opgaver:

Planlægning af opgaver og prioriteter i relation til årets aktiviteter
Sikre en fornuftig planlægning af golfbanens belægning hvad angår klubber i klubben, kaninmatcher, juniorer, company days, erhvervsklubben, etc.
Daglig ledelse af og samarbejde med ansatte, samarbejdspartnere, frivillige, samt delegering af ansvar opgaver
Aktivt deltage i og koordinere aktiviteterne i de nedsatte udvalg
Udvikle, prioritere og implementere strategier og handlingsplaner sammen med bestyrelsen
Ansvar for budgettering, regnskab, bogføring, rapportering og daglig økonomisk drift af alle klubbens afdelinger og forretningsområder.
Sikre et effektivt samarbejde med klubbens revisor og bankforbindelse.
Sikre overholdelse af lovgivning, miljøforhold, regler og overenskomster, sikre rette forsikringsforhold
Facilitering af klubbens sponsorer samt aktivt deltage i at drive erhvervsklubben.
Forberedelse til og aktiv deltagelse i bestyrelses- og udvalgsmøder, samt sekretæropgaver for bestyrelsen.
Ansvar for kommunikation (i samarbejde med bestyrelsen) både internt og eksternt, dog suppleret af et kommunikationsudvalg som varetager en række praktiske opgaver, så som nyhedsbreve, presse, SoMe etc.
Gennemføre tilfredsheds undersøgelser blandt klubbens medlemmer.
Diverse ad-hoc opgaver, som f.eks. sekretæropgaver, miljøplaner, ESG-rapportering, APV,

fredningsplaner, co2 rapportering m.v.

Kommerciel ansvarlig for medlemskaber, Company Days, sponsorer, offentlige tilskud, erhvervsklub mm.
Tiltrækning og fastholdelse af klubbens medlemmer.
 

Og sikkert meget mere der opstår hen ad vejen, i arbejdet med at udvikle Golfklubben Lillebælt.

Tekstforfatter: Vibeke  Justesen // Foto: Martin Ries Fotografi