Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes: Kan ikke afholdes ifølge vedtægter grundet Corona-Restriktioner. Der indkaldes så snart det er muligt. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Golfklubben Lillebælts virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Forelæggelse af budget…