Vinterregler 2018-2019

Der skal benyttes bærebag fra 1. december 2018 indtil 1. april 2019 eller senere, hvis det skønnes nødvendigt. Medlemmer af Golfklubben Lillebælt som ikke er i stand til at benytte bærebag, kan opnå dispensation efter ansøgning med begrundelse herfor. Dispensation fås i sekretariatet. Medlemmer som har opnået dispensation kan herefter spille hullerne 1-18. Vogne må…